Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
sobota, 30 września 2023 10:59

Polityka prywatności

 

Telewizja Lokalna ,,AZART-SAT,, sp. z o.o. szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach portalu www.boleslawiec.tv . Dba o ochronę danych osobowych Użytkowników Portalu, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.


Polityka ochrony danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Portalu www.boleslawiec.tv
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w portalu www.boleslawiec.tv zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rejestracja w Portalu nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz skorzystania z usługi Newsletter. W celu ułatwienia skorzystania z niektórych usług dostępnych na Portalu, formularze zaproponowane na dedykowanych stronach mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z usługi zaproponowanej w Portalu. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Telewizja Lokalna ,,AZART-SAT,, sp. z o.o wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Zakres danych
Na potrzeby świadczenia usług na Portalu przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko . Dodatkowo na Portalu zbieramy także informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP) oraz w plikach Cookies (więcej na ten temat poniżej - Pliki Cookies). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Portal.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest: Telewizja Lokalna ,,AZART-SAT,, sp. z o.o.ul. A.Asnyka 12/13, 59-700 Bolesławiec .

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS: 0000108867 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy.

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez www.boleslawiec.tv za zgodą osób, których dotyczą lub w oparciu o uzasadniony interes administratora, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. www.boleslawiec.tv może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług oraz w celach marketingowych, analitycznych, statystycznych szerzej opisanych w Pliki Cookies.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu jest przede wszystkim zgoda udzielana przez Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda Użytkownika może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Dane osobowe przetwarzane mogą być również w ograniczonym zakresie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu www.boleslawiec.tv polegającego na prawidłowym świadczeniu usługi Portalu – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, dla których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, co przy braku odpowiednich zabezpieczeń związane może być z ewentualnym ryzykiem. Transfer danych odbywa się wtedy na podstawie art. 49 ust. 1 lit a) RODO – wyraźna zgoda Użytkownika.

Www.boleslawiec.tv  każdorazowy transfer danych do państw trzecich stara się zawsze zabezpieczyć za pomocą środków bezpieczeństwa wskazanych w RODO, w szczególności poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zobowiązują podmiot otrzymujący dane do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez www.boleslawiec.tv przez okres świadczenia usługi Portalu lub/i do momentu wycofania dobrowolnie udzielonej zgody przez Użytkownika. Okresy te mogą zostać przedłużone wyłącznie w przypadku konieczności dochodzeni, ustalenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych na Portalu, może się zwrócić bezpośrednio do www.boleslawiec.tv z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.

W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług na Portalu, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail [email protected], a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Lokalna ,,AZART-SAT,, sp. z o.o.ul. A.Asnyka 12/13 59-700 Bolesławiec z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że Konto Użytkownika mogło zostać naruszone, np. poprzez nieuprawniony dostęp do loginu i hasła służących do logowania na Portalu, należy niezwłocznie skontaktować się obsługą administracyjną Portalu pod adresem e-mail [email protected]
 

Pliki cookies
Serwis www.boleslawiec.tv umieszcza na Twoim komputerze dane (cookies) pozwalające na śledzenie Twojej aktywności podczas przeglądania zawartości serwisu oraz umożliwiające korzystanie z wielu zaawansowanych funkcji portalu.

Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Pliki cookies mogą być też usunięte po ich zapisaniu przez serwis www.boleslawiec.tv przez odpowiednie funkcje przeglądarki lub programy służące do tego celu.

Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę??

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Chrome
  2. Safari
  3. Firefox
  4. Opera
  5. Android
  6. Safari (iOS)
  7. Windows Phone
Podziel się

Reklama
Reklama