Kontrole deklaracji śmieciowych

  • 27.01.2021, 15:45
  • Bogdan Mazurkiewicz
Kontrole deklaracji śmieciowych

Bolesławiecki samorząd lokalny zapowiedział wzmożenie kontroli sytuacji uchylania się mieszkańców miasta od płacenia za wywóz śmieci. W ostatnim czasie strażnicy miejscy ustalili, że  w jednym z wynajmowanych lokali mieszka 9 osób, natomiast zgodnie ze złożoną deklaracją opłata uiszczana jest za 4 osoby. Zgodnie z prawem za popełnienie takiego czynu grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych.

Komunikat UM w Bolesławcu:

Kontrole „deklaracji śmieciowych”

W ostatnim czasie Straż Miejska w Bolesławcu otrzymała zgłoszenie, z którego wynikało, iż mieszkańcy jednego z lokali w budynku wielorodzinnym w sposób nieprawidłowy postępują z odpadami, wyrzucając je pod obudowę śmietnikową zamiast do pojemników.

Podczas kontroli nieruchomości teren wokół obudowy śmietnikowej był już uprzątnięty, jednakże skierowany na miejsce patrol w toku czynności ustalił, iż w przedmiotowym, wynajmowanym lokalu mieszka 9 osób, natomiast zgodnie ze złożoną deklaracją opłata uiszczana jest za 4 osoby. Zatem w rzeczywistości osób wytwarzających odpady komunalne było ponad dwukrotnie więcej niż w złożonym przez właściciela lokalu oświadczeniu.

Przypominamy, że z dniem 4 września 2020 roku weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych (miejskich) są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Nowe przepisy upoważniają strażnika miejskiego do nałożenia mandatu karnego na osobę, która nie złożyła deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takiej samej kary może się spodziewać osoba, która nie złożyła deklaracji w przypadku zaistnienia zmian, będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty np. w przypadku zwiększenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Za popełnienie opisanych czynów grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych.

Art. 10 ust. 2 b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.” (na podst. info SM)

Bogdan Mazurkiewicz

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe